CORPORATE COMMERCIAL

Avtal
Rådgivning
Bolagsfrågor
Tvister
Anpassad rådgivning i personuppgiftsfrågor.

Data privacy
Data privacy och IT tech

Vi bistår med löpande juridisk rådgivning om GDPR, den svenska kompletterande dataskyddslagstiftningen samt integritet och cookies. Integritetsskyddsmyndigheten kan utfärda sanktioner för organisationer som inte följer GDPR och vi ser det som en viktig uppgift för oss att hjälpa våra klienter att uppfylla kraven.

Exempel på ärenden

 • Upprättande och granskande av personuppgiftsbiträdesavtal
 • Upprättande och granskande av dataskyddsavtal för gemensamt personuppgiftsansvariga
 • Rådgivning om krav vid överföringar av personuppgifter till tredje land såsom USA, Canada, Indien
 • Personuppgiftshantering vid utvecklandet av olika digitala verktyg med AI
 • Genomgång av datainput i digitala verktyg
 • Rådgivning vid hantering av personuppgiftsincidenter
 • Rådgivning som dataskyddsombud
 • Rådgivning i samband med marknadsföring och personuppgiftshantering
 • Rådgivning och upprättande av cookiepolicies
 • Rådgivning om behandling av personuppgifter inom sociala medier och via cookies
 • Legal opinion angående kameraövervakning
 • Personuppgiftshantering i skolor
Exmpel
Offentlig rätt och dataskyddsfrågor

Myndigheter har särskild lagstiftning som påverkar rådgivning angående personuppgiftshantering. Vi bistår offentliga myndigheter med rapporter och utredningar om personuppgiftshantering för myndigheter som har att följa offentlig rätt (exempelvis offentlighets- och sekretesslagstiftningen).

IT tech

Vi arbetar med att upprätta, granska och revidera avtal för företag som utvecklat egna digitala verktyg. Det kan röra sig om olika on-line villkor för nyttjande av tjänsten, personuppgiftsbiträdesavtal och cookiespolicy. Vi hjälper även till att utreda personuppgiftshanteringen och flödet samt att ge rådgivning om användning av AI. Barzey Advokatbyrå ger rådgivning till myndigheter, startups och större bolag inom rättsområde IT-rätt för techbolag. Senior Partner och Advokat Nina Barzey föreläser om den digitala juridiken och rättsliga aspekter om AI.

Exempel på ärenden:

 • Upprättande av avtal för nyttjanderätt (licens)
 • Allmänna villkor för on-line tjänster
 • Utredning av användning av molntjänster för offentliga myndigheter
 • Förhandling och hantering av avtal med anledning av upphandling av molntjänster
 • Utredning och rådgivning om säkerhetsskyddslagstiftning
 • Rådgivning om olika AI-lösningar och de rättsliga aspekterna
 • Konsumenträttslig rådgivning
 • Rådgivning om Big Data, AI, open source etc.
Senior erfarenhet.

BARZEY ADVOKATBYRÅ AB

Vi erbjuder våra klienter ett kvarts sekels kunskap.

Kontakta oss

Barzey Advokatbyrå AB | Box 5216, 102 45 Stockholm | Besök: Nybrogatan 34

Den här hemsidan använder kakor. Klickar du på knappen "Acceptera" så accepterar du användandet av kakor. This website uses cookies. By clicking on the button "Acceptera", you accept our use of cookies.  Vår cookie policy kan du läsa här.