Immaterialrätt och ombud vid PRV och EUIPO

Upphovsrätt
patent
Varumärkesskydd
Vi hjälper er att skydda era fördelar.

Vi hjälper våra klienter att konkurrera på marknaden genom att säkerställa äganderätten av varumärken, upphovsrätt, design och patent (Immateriella rättigheter). Här är det mycket viktigt att även förstå att man bör ha en policy om hur företaget hanterar sina företagshemligheter. Vi kan hjälpa bolaget med rådgivning om vad som utgör en företagshemlighet om hur bolaget måste skydda dem.

Strategi för immateriella rättigheter

Företag som vill attrahera nya delägare och investeringar bör redan från början ha en tydlig strategi för sina immateriella rättigheter. I det fall man inte har skyddat sina varumärken, mönster och/eller patent, riskerar man att förlora sina viktigaste tillgångar i företaget till konkurrenter. I det fall en klient kommer till oss om att någon har gjort intrång i deras immaterialrätt kan det även föreligga brott mot marknadsrätten. Marknadsrätten kan exempelvis skydda mot användning av vilseledande kopior och utformande av hemsidor som ämnar vilseleda kunder om företagets ursprung.

immaterialrätt
Portföljhantering av varumärken och design

Vi hanterar varumärkes- och designportföljer samt samarbetar med sakkunnig inom patenträttigheter och kan effektivt lotsa er till rätt patentombud i de fall det blir aktuellt. Läs mer om vår sakkunnig inom patent under om oss. Vi har ett nätverk av varumärkesombud runt om i världen så att vi effektivt ska kunna hjälpa er med er portföljhantering. Som rapportör (Advokat Nina Barzey) för arbetsgruppen varumärkesfrågor i AIPPI är vi med i ett unikt internationellt nätverk.

Exmpel
Exempel på ärenden
  • Registreringar av Varumärken och design i Sverige – Vi agerar ombud och skickar in ansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige.
  • Registreringar av EU-varumärken och EU-design – Vi agerar ombud och skickar in ansökningar till EUIPO.
  • Utformande av en plan för den internationella lanseringen där det kan bli aktuellt att söka varumärkes- eller designskydd vid WIPO.
  • Vi biträder klienter vid domstolsprocesser i det fall intrångstalan blir aktuellt. 
  • Utformande av brev till motpart om talan om intrång.
  • Vi svarar på brev om påtalan om intrång från motpart, så kallade ”cease and desist letter”.
  • Utredningar av vilka rättigheter företag kan ha och upprättar en IP policy som företaget kan presentera för investerare.
  • Förhandlingar med klienters samarbetspartners om frågor om äganderätt av immaterialrättigheter.
  • Upprättande av licensavtal och andra samarbetsavtal för varumärken, design och patent.
  • Rådgivning om marknadsrätten.
Senior erfarenhet.

BARZEY ADVOKATBYRÅ AB

Vi erbjuder våra klienter ett kvarts sekels kunskap.

Kontakta oss

Barzey Advokatbyrå AB | Box 5216, 102 45 Stockholm | Besök: Nybrogatan 34

Den här hemsidan använder kakor. Klickar du på knappen "Acceptera" så accepterar du användandet av kakor. This website uses cookies. By clicking on the button "Acceptera", you accept our use of cookies.  Vår cookie policy kan du läsa här.